Prisijungti
Registruotis

Privatumo politika
 

1. Asmens duomenų valdytojas

Šį interneto auditorijos tyrimą atlieka TNS LT, UAB, kuri yra duomenų valdytojas.
Oficialus įmonės pavadinimas – TNS LT, UAB
Įmonės kodas- 124499452
Registracijos adresas – V. Mykolaičio – Putino g. 10-44, Vilnius
Korespondencijos adresas – M. Valančiaus g. 1A, Vilnius
Duomenų apsaugos pareigūnė – Rūta Apeikytė, gdprlt@kantartns.com
 
Prašome atidžiai perskaityti šią privatumo politiką.

 

2. Teisėtas asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

 1. Šioje politikoje paaiškinama, kaip mes renkame, saugome ir naudojame asmens duomenis, kuriuos jūs pateikiate, kai savanoriškai dalyvaujate mūsų apklausose ir užpildote savo duomenis anketoje adresu forum.kantar.lt.
 2. Jūsų sutikimu laikomas savanoriškas duomenų pateikimas KANTAR FORUM registracijos formoje.
 3. Šioje politikoje sąvoka „asmens duomenys“ reiškia informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu ar nurodančią jo tapatybę.
 4. Savanoriškai užsiregistruodami KANTAR FORUM bendruomenėje, turėsite nurodyti šią asmeninę informaciją: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, pašto kodą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.
 5. KANTAR FORUM taip pat prašo registracijos KANTAR FORUM bendruomenėje metu nurodyti demografinius duomenis: lytį, amžių, gyvenamąją vietovę. Mes naudojame šiuos demografinius duomenis parinkdami, Jums tinkamas apklausas.
 6. Informacija surinkta KANTAR FORUM projekto ir klausimynų dėka naudojama atrinkti tyrimų dalyviams ir analizuoti  apklausų duomenims pagal apibendrintas demografines charakteristikas.
 7. Su tyrime dalyvaujančiais asmenimis jų nurodytu registracijoje tel. numeriu arba el. paštu galime susisiekti dėl laimėjimų loterijoje, dėl technologinių nesklandumų, kai neveikia mūsų programinė įranga, dėl programinės įrangos atnaujinimo arba pakeitimo, dėl jų pateiktų duomenų profilio anketoje verifikavimo ir patvirtinimo, dėl narystės nutraukimo priežasčių sužinojimo, sutikimų surinkimo dėl kitų mūsų verslo projektų vykdymų.
 8. Mes niekada nepateikiame klaidingos informacijos apie save ar savo veiklą. Jeigu iš mūsų gavote su mūsų paslaugomis nesusijusį, įtartino turinio jums adresuotą el. laišką, praneškite mums apie tai, kaip nurodyta toliau skyrelyje „Kaip su mumis susisiekti“.

3. Trečiosios šalys ir tarptautinis duomenų perdavimas

 1. Galite būti tikri, kad mes apsaugosime jūsų privatumą. Be jūsų sutikimo mes niekam neteiksime jūsų asmens duomenų, nebent tai būtų daroma tik tyrimų tikslais arba reikalaujama pagal įstatymus. Tokie duomenys yra jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas.
 2. Ginčų atveju galime perduoti jūsų duomenis teisės konsultantams.
 3. Perduodami duomenis į užsienį arba už EEE ribų, mes taikysime apsaugos priemones, kad užtikrintume duomenų perdavimo teisėtumą pagal ES duomenų apsaugos teisę ir saugumą
 4. Jūsų asmens duomenis gali rinkti, saugoti, perduoti ar tvarkyti WPP grupei priklausančios įmonės arba trečiosios šalys paslaugų teikėjos su tyrimais susijusiais tikslais, pavyzdžiui, duomenų tvarkymo, loterijos ar kitų EEE teritorijoje ir už jos ribų teikiamų paskatų tikslais. Visos jos pagal sutartis yra įpareigotos saugoti informacijos, kurią jos surenka ir atskleidžia mums arba kurią surenkame mes ir atskleidžiame joms, slaptumą ir privalo ją apsaugoti taikydamos saugumo standartus ir praktiką, analogišką mūsų standartams ir praktikai.

4. Konfidencialumo reikalavimai

 1. Mes imamės tinkamų technologinių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume mums pateiktus asmens duomenis jų perdavimo metu ir juos gavus. Mūsų saugumo procedūros atitinka visuotinai priimtinus komercinius standartus, kurie taikomi asmens duomenų apsaugai.
 2. Visi mūsų darbuotojai pagal sutartis yra įpareigoti vadovautis mūsų konfidencialumo, saugumo ir privatumo taisyklėmis bei procedūromis.

5. Informacija apie slapukus

 1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje saugo interneto svetainė, kuri jiems priskiria skaitinį naudotojo atpažinimo kodą bei saugo tam tikrą informaciją apie jūsų naršymo internete veiklą. Juos žiniatinklio kūrėjai naudoja, kad padėtų naudotojams veiksmingai naršyti jų interneto svetainėse ir atlikti tam tikras funkcijas. Interneto svetainė siunčia informaciją naršyklei, kuri sukuria tekstinį failą. Kaskart kai naudotojas grįžta į tą pačią interneto svetainę, naršyklė suranda ir siunčia šį failą interneto svetainės serveriui.
 2. Elgesio stebėjimo tyrimams mes naudojame papildomus slapukus / programas, bet tik jeigu jūs dėl tokių slapukų / programų naudojimo davėte aiškų sutikimą.
 3. Kaip ir daugumos internetinių apklausų atveju tam tikrą informaciją mes renkame automatizuotai ir ją saugome apklausos duomenų failuose. Tokia informacija gali būti interneto protokolo adresai (IP adresai), naršyklės tipas, interneto paslaugos teikėjas (ISP), nukreipiamieji ar išėjimo tinklalapiai, operacinė sistema ir datos / laiko žyma.
 4. Šią automatizuotai surinktą informaciją mes naudojame, kad galėtume išanalizuoti tendencijas, pvz., naršyklės naudojimo, ir administruoti interneto svetainę, pvz., optimizuoti apklausą atsižvelgiant į jūsų naršyklės tipą. Mes taip pat galime naudoti IP adresą, kad patikrintumėme, ar šiuo IP adresu apklausoje buvo dalyvaujama ne vieną kartą.

6. Asmens duomenų tikslumas

 1. Mes imamės visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintumėme mūsų žinioje esančių ar kontroliuojamų ir nuolat naudojamų asmens duomenų tikslumą, išsamumą, naujumą ir aktualumą remdamiesi naujausia jūsų ir (arba) mūsų kliento mums pateikta informacija.
 2. KANTAR FORUM tiki savo bendruomenės nariais, kad registruojantis yra pateikiama tiksli asmeninė informacija. KANTAR FORUM nariai, norintys atnaujinti savo asmeninę informaciją, gali tai padaryti prisijungę prie savo paskyros KANTAR FORUM puslapyje ir skiltyje mano duomenys, atlikti pakeitimus, susijusius su savo asmeniniais duomenimis.

7. Vaikų duomenų rinkimas

 1. Kai renkame vaikų (visų asmenų, kurie duomenų rinkimo momentu yra jaunesni nei 16 metų) duomenis, reikalaujame vieno iš jų tėvų ar teisėto globėjo sutikimo.
 2. Suabejojus, ar tikrai gavome teisėto globėjo ar vieno iš tėvų sutikimą, galime paprašyti patikrinti sutikimą davusio asmens tapatybę, taip pat toks asmuo privalo patvirtinti, kad kito iš tėvų ar globėjo sutikimas nėra būtinas.
 3. Sutikimus rinksime „atspausdink ir nusiųsk“ metodu.  Mes pateiksime sutikimo formą, o vienas iš tėvų ar tėvai ar teisėti globėjai ar vienas iš globėjų turės tinkamai ją užpildyti, atspausdinti, pasirašyti ir persiųsti paštu, faksu ar nuskenuoti ir išsiųsti elektroninėmis ryšio priemonėmis.

8. Asmenų teisės

 1. Norėdami susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome, turite raštu pateikti prašymą toliau skirsnyje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto arba pašto adresu.
 2. Pagal galiojančius ES duomenų apsaugos teisės aktus jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, saugomais mūsų sistemose, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti, nebent dėl teisėtų interesų mes turėtume priežasčių toliau juos tvarkyti.
 3. Jūsų duomenys mes ištrinsime arba ištaisysime per 96 val. nuo Jūsų nurodymo gavimo.
 4. Jeigu mes saugome jūsų asmens duomenis, nuo 2018 m. gegužės 25 d. jūs taip pat turite šias teises:
 • teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę atšaukti sutikimą dėl jūsų asmens duomenų naudojimo. 

  1. Gavę jūsų pranešimą, kad norite pasinaudoti kuria nors iš šių teisių, atsakymą pateiksime per 4 savaites. Apie šiuos pakeitimus mes taip pat informuosime trečiąsias šalis, kurioms perdavėme jūsų asmens duomenis. Jums gali būti suteikta galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, pakeisti arba ištrinti, jeigu jie yra netikslūs.

9. Duomenų saugojimas ir išsaugojimas

 1. Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek tai yra tinkama atsižvelgiant į numatytą ir teisėtą duomenų naudojimo būdą; šiuo atveju duomenis mes saugome ne ilgiau nei gali trukti jūsų narystė KANTAR FORUM bendruomenėje, nebent pagal teisės aktus būtų reikalaujama kitaip. Nebereikalingi asmens duomenys bus šalinami tokiu būdu, kad jų konfidencialumui nekiltų joks pavojus.
 2. Įgyvendinant įmonės verslo tęstinumo planą bei įstatymų reikalavimais, mūsų elektroninėms sistemoms yra sukuriamos atsarginės kopijos ir jos yra archyvuojamos. Šie archyvai yra saugomi numatytą laikotarpį griežtai kontroliuojamoje aplinkoje. Pasibaigus galiojimui, duomenys ištrinami, o fizinės laikmenos sunaikinamos, kad duomenys būtų visiškai ištrinti.

10. Pranešimas apie esminius pakeitimus

 1. Mes nuolat peržiūrime savo privatumo politiką, kartais ji gali būti keičiama. Šiame tinklalapyje mes visada skelbiame naujausią jos versiją. Taip pat nurodome, kada ši politika buvo paskutinį kartą atnaujinta.
 2. Sukurta: 2018-05-23.
 3. Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-05-23.

11. Automatizuotas sprendimų priėmimas / profiliavimas

 1. Tam tikromis aplinkybėmis mes vykdome su jumis susijusį automatizuotą sprendimų priėmimą arba profiliavimą. Tačiau daugumoje atvejų dėl jūsų nebus priimti jokie teisiškai reikšmingi sprendimai. Jūs turite teisę pateikti skundą, jeigu dėl jūsų priimtas automatizuotas sprendimas turi juridinę reikšmę. Jeigu dėl to turite klausimų, susisiekite su mumis.

12. Kaip su mumis susisiekti.

TNS LT, UAB
M. Valančiaus g. 1A, Vilnius
Duomenų apsaugos pareigūnas – Rūta Apeikytė, gdprlt@kantartns.com
 
Su duomenų apsaugos pareigūnu taip pat galite susisiekti paštu, siųsdami laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį duomenų apsaugos pareigūnui.