Prisijungti
Registruotis
 

Patvirtinkite slaptažodį*:
Slaptažodžio saugumas:
 

Calendar
Nurodykite gimimo datą formatu: MMMM.mm.dd
Jūs neprivalote įvesti žemiau prašomos kontaktinės informacijos, tačiau šių duomenų mums reikės, kuomet sukauptus TNS FORUM atlygio taškus norėsite iškeisti į Dovanas, kurias mes Jums siųsime registruotu paštu. Todėl galite pasirinkti šią informaciją įvesti dabar, arba vėliau – kuomet atsiimsite dovanas.
Nurodykite telefono numerį formatu: 8XXXXXXXX
Nurodykite pilną adresą: Gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas/kaimas
Nurodykite pašto kodą formatu: XXXXX
Jei nežinote savo pašto kodo, jį galite sužinoti „čia

 

Sutinku su TNS FORUM Taisyklėmis ir Privatumo politika**
 
Aš laisva valia sutinku, kad rinkos tyrimų bendrovė TNS LT, UAB, įmonės kodas- 124499452, registracijos adresas – V. Mykolaičio – Putino g. 10-44, Vilnius, korespondencijos adresas – M. Valančiaus g. 1A, Vilnius rinktų ir tvarkytų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, pašto kodą telefono numerį, e-pašto adresą, lytį bei amžių).**
 
Suprantu, kad duomenų rinkimo bei tvarkymo tikslu yra atrinkti tyrimų dalyvius ir analizuoti apklausų duomenis pagal apibendrintas demografines charakteristikas.
 
Žinau, kad turiu tokias su asmens duomenų tvarkymo susijusias teises kaip:
 
  • teisė būti informuotu
  • teisė susipažinti su duomenimis
  • teisė į asmens duomenų ištaisymą
  • teisė į asmens duomenų ištrynimą
  • teisė atšaukti sutikimą
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą
  • teisė į duomenų perkeliamumą
  • teisė nesutikti
  • teisės į automatinį sprendimų priėmimą ir profiliavimą
*Privalomi laukai.

** Registracijai atlikti privaloma susipažinti ir sutikti su duomenų tvarkymo bei privatumo politika